Impie Eskader
      Naskoolsentrum
 
Jou kind se huis weg van die huis.

TuisBlad
Ons naskoolsentrum word ten volle ondersteun deur Laerskool Impala.
 
Daarom is dit vir ons moontlik om die beste naskool in Kempton Park te wees
 
Die gewildheid van die naskool kan toegeskryf word aan die volgende feite:

·Ons perseel is naby die skoolterrein wat maklik toegang tot buitemuurse aktiwiteite verleen.

·Ons bied vervoer na en van Tina Cowley leesklasse op Dinsdae en Donderdae. 

·Daar is genoegsame personeel wat help met huiswerk en toesig.

·Ons het 'n oopdeur beleid en luister graag na die ouers se insette en voorstelle.

·Ons bied u kind ligte middagetes en laat middag versnapperings.

·Ons is oop van 12:45 tot 18:00.

·Vakansies is ons oop  van 7:00 tot 18:00.  Desember maande slegs tot 15
Desember. 

·Ons strewe na goeie dissipline en goeie kontrole. 


Neem asb. kennis dat elke Julie vakansie 'n gratis bybelskool aangebied sal word. Meer inligting sal aan u verskaf word nader aan die tyd.

 U Kind se welstand is ons passie.